Gå videre til innhold
FUSEX er oppdatert – men var det alt...?

Blogginnlegg -

FUSEX er oppdatert – men var det alt...?

Tirsdag 19.04.2016 var siste virkedag for «det gode gamle» ATEX direktivet 94/9/EC, og fra onsdag 20.04.2016 ble det skrevet inn i historiebøkene idet nye direktiv 2014/34/EU trådde i kraft. Selv om det sikkert er et delt syn på nytten det gamle direktivet har hatt, så får vi takke for lang og tro tjeneste med å ivareta krav til utstyr i Ex områder, og derav bidraget til sikkerheten i noen av industriens mest risikofylte anlegg.

I forbindelse med at det nye direktivet trådde i kraft, ble «Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område» (FUSEX) oppdatert på lovdata.no denne uken. ATEX direktivet ble oppdatert i hovedsak for å tilpasses til «New Legislative Framework», men spørsmålet vårt er om FUSEX har fått samme oppdatering i henhold til dette rammeverket?

Dessverre for våre kunder så konstaterer vi at hverken nye definisjoner i henhold til Article 2 eller krav til de økonomiske aktører i henhold til Article 6 til 11 i det nye direktivet er gjennomført i nye FUSEX. Vi ser derfor en reell fare for at aktører i Norge ikke får med seg den tydeliggjøringen av krav til den enkelte aktør som det nye direktivet innfører, og at de dermed ikke retter seg etter de nye kravene med de komplikasjoner som det vil medføre ved handel med andre EU land.

Er siste ord sagt om oppdatering av FUSEX?

Vi venter på vegne av våre kunder spent på en avklaring fra norske myndigheter om norsk gjennomføring av nye ATEX krav.

Henning Staff, Trainor Elsikkerhet

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge