Gå videre til innhold
Manglende Tjømemuffe kan i verste fall føre til strømgjennomgang. Ill.: Trainor AS
Manglende Tjømemuffe kan i verste fall føre til strømgjennomgang. Ill.: Trainor AS

Blogginnlegg -

Tjømemuffe?

Tjømemuffe, olastubben, jordingsmuffe - kjært barn har mange navn, men vet du hva den brukes til? Se video nederst i innlegget for kortversjonssvaret!

Hva er en Tjømemuffe, og hvorfor bruker vi den?

En Tjømemuffe er et avløpsrør i plast som er kledd med kobber på innsiden. Dette kobberbelegget er tilkoblet en kobberledning, som kommer ut gjennom en nippel i avløpsrøret. Tjømemuffa skal plasseres lavere på avløpsrøret enn laveste sluk/avløpsrist i bygningen.

Man bruker Tjømemuffe i IT-nett og TT-nett, for å utjevne jordpotensiale i en elektrisk installasjon, der det kan forekomme spenningsstigninger mot jord. Det legger seg et ledende belegg på innsiden av avløpsrør i plast som fører til at de kan lede strøm.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg krever at der det kan oppstå potensialforskjeller mellom avløpsrør av isolerende materialer og andre ledende deler, skal det være en tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av røret, eller til sluk. Dette betyr at anlegg med IT-nett må ha Tjømemuffe, mens det normalt ikke er påkrevd i TN-nett (FEL vedlegg 1 Jording av rørsystemer).

Personbeskyttelse

Ved en jordfeil i eget eller andres elektriske anlegg føres feilen til jord. Mellom avløpsrøret og jordelektroden er det en ukjent jordmotstand. Ved uheldige omstendigheter kan jordfeilstrømmen søke mot avløpsrøret, og følge det ledende belegget opp avløpsrøret. Når man da skal dusje vil det stå en spenning på sluket, og i det man skrur på vannet blir kroppen en del av jordfeilstrømmens krets. Returveien går via vannrøret ned til hovedjordskinnen, og ned i jordsmonnet igjen.

Illustrasjon 1: IT-nett uten Tjømemuffe. Ill.: Trainor AS


I et IT-nett med 230 V blir spenningen redusert med ned til 132 V når den går mot jord. Ved jordfeil, en eller flere i trafokretsen, kan imidlertid spenningen bli langt høyere. Denne spenningen vil fordele seg over motstandene som ligger i serie i kretsen der jordstrømmen går. Spenningen over kroppen vil i slike tilfeller kunne komme opp i godt over 50 V. Strømgjennomgang i denne størrelsen kan være livstruende.

Ved installasjoner med Tjømemuffe vil det ikke bli en spenningsstigning mot jord siden avløpsrøret og vannrøret vil ha samme potensial og det vil ikke oppstå potensialforskjeller.

Illustrasjon 2: IT-nett med Tjømemuffe. Ill.: Trainor AS


I anlegg med IT-nett hvor det skulle vært Tjømemuffe men denne mangler, finnes det flere metoder for å løse utjevning av slukrist.

Av Ranveig Eldevik, Tommy Lundekvam og Hans Olav Arnesen, Trainor.Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge