Gå videre til innhold
Bensinstasjon

Bilde -

Bensinstasjon

Alle som jobber i områder der det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass,væskedamp eller støv, må kunne dokumentere tilstrekkelig opplæring, uansett arbeid. Foto fra kurset "Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder".
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Trainor
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1920 x 1080, 1.71 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Relaterte nyheter