Gå videre til innhold
E-kurs for deg som jobber på byggeplass
E-kurs for deg som jobber på byggeplass

Nyhet -

Er du bevisst på de elektriske farene på byggeplassen?

Elektriske farer på en byggeplass gjelder både for faste installasjoner og provisorisk byggestrømsanlegg, og kan føre til ulykker, skader og i verste fall død. Elektriske apparater, strømførende kabler på eller i vegg og fordelingstavler er noen av flere potensielle farer. Hvordan du opptrer om du forårsaker eller oppdager skade på kabler eller utstyr er svært viktig.


Usynlig fare

De fleste elulykker på byggeplasser skjer på grunn av feil på – eller feil bruk av – elektriske anlegg, eller bruk av ødelagt utstyr. Elektriske farer er usynlige og tålmodige. Du kan verken se, høre eller lukte dem før det er for sent. De utløses ofte av at du eller noen andre på byggeplassen gjør noe dere ikke skulle gjort. For eksempel vil bruk av for mange og lange skjøteledninger hindre utkobling ved feil og kan medføre brann og alvorlige personskader, for eksempel som følge av strømgjennomgang.

Hvor stor skade en strømgjennomgang vil gi, avhenger både av strømstyrke, varighet og hvor gjennom kroppen strømmen passerer. De fleste kommer seg heldigvis relativt raskt, men en strømgjennomgang kan også være svært alvorlig og føre til både hjertekomplikasjoner og indre brannskader. Alle ulykker med strøm SKAL rapporteres til DSB. Vet du at du kan få hjertestans selv flere timer etter at du fikk strømgjennomgang? Det er altså ikke bare farene som er usynlige – også skadene kan være det! Derfor er det viktig at alle som utsettes for strømgjennomgang kontrolleres av lege – ring 113!

Foto: Personell som gjør ulike jobber på en byggeplass, er ofte ikke klar over de elektriske farene. Trainor AS, 3D


«Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er meget viktig for Backe. Kunnskapen fra dette kurset vil bidra til redusert sannsynlighet for strømulykker på våre byggeplasser.» 
Tom Ivar Myhre, HMS-direktør Backe


Hvordan unngå ulykker?

Den beste måten å unngå elulykker på er å ha nok kunnskap om de elektriske farene, og hvordan du kan jobbe sikkert på byggeplassen. Kjenner du til riktig bruk av skjøteledning? Og vet du hva som kan skje dersom du legger inn en kurs uten å forsikre deg om at ingen jobber på den? Dette får du svar på i e-læringskurset Elsikkerhet på byggeplassen. Kurset er laget spesielt for snekkere, murere, blikkenslagere, sveisere, rørleggere og personell som utfører bygningsmessig montasje.
Fordi kunnskap forebygger ulykker og redder liv.


Related links

Emner

Pressekontakt

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Prestegaten 3-5
3126 Tønsberg
Norge