Gå videre til innhold
De fleste eiere av høyspenningsanlegg krever opplæring tilpasset rollen som LFS. Illustrasjon: Trainor AS.
De fleste eiere av høyspenningsanlegg krever opplæring tilpasset rollen som LFS. Illustrasjon: Trainor AS.

Nyhet -

Hva kreves egentlig av "Leder for sikkerhet"?

Er du klar over hvilket ansvar og myndighet du har som Leder for sikkerhet? Og hva med rollen som AFA, gjelder de samme kravene her? Det er lett å la seg forvirre av kvalifikasjonskrav og roller på arbeidsplassen. Vi gjør et forsøk på å oppklare.

Uklare rollekrav?

Man skulle tro at rollen som LFS (leder for sikkerhet) stiller strengere krav til forhåndskvalifikasjoner enn rollen som AFA (ansvarlig for arbeid), men så enkelt er det ikke. Begge rollene nevnes i FSE § 12. under «den personen som er ansvarlig for å planlegge, etablere, lede og avvikle sikkerhetstiltakene ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg», henholdsvis høyspennings- (LFS) eller lavspenningsanlegg (AFA).

Elsikkerhet nr 55 og 86 heter det at man skal være ferdigutdannet med fagbrev for å kunne arbeide selvstendig på elektriske lavspenningsanlegg. I rollen som AFA vil det dermed være en forutsetning at man har fagbrev for den jobben man skal ha ansvaret for sikkerheten i.

Når det gjelder høyspenningsanlegg, er det ganske mye arbeid som skal utføres i nærheten av høyspenningsanlegg, men som ikke er direkte på det elektriske anlegget. Dette gjelder for eksempel maling, linjerydding, gravearbeid, snekring osv. Her kan det være behov for LFS, men personen trenger nødvendigvis ikke ha fagbrev innen høyspenning. En sak der dette var tilfellet, ble nylig diskutert i elsikkerhet nr 89. Der klargjør DSB det med å si: For arbeid som faller inn under virkeområdet til fek, vil det etter direktoratets mening være naturlig å kreve at LFS/AFA oppfyller relevante krav i fek.

Dette vil si at dersom det skal utføres arbeid på elektriske anlegg som krever fagbrev eller det skal endres/innføres sikkerhetstiltak som krever en fagpersons vurdering, så skal denne personen være godkjent i henhold til FEK.

Krav om opplæring, oversikt og kontroll

For å sikre at LFS har tilstrekkelig faglig kompetanse og ikke minst riktig forståelse av rollen de er tildelt, krever de fleste eiere av høyspenningsanlegg at man gjennomfører opplæring tilpasset rollen som LFS. Bedrifter er også pliktig å ha oversikt og kontroll på utpeking av AFA, noe som fortsatt er nytt for mange, selv 11 år etter at forskriften kom.

Nylansert e-læringskurs

Opplæring for leder for sikkerhet kan gjennomføres som klasseromsundervisning (på forespørsel) eller e-læring. I august 2017 lanserte Trainor sitt nye, oppdaterte e-læringskurs for leder for sikkerhet. Dette kurset erstatter det tidligere "Leder for sikkerhet  - tilleggskompetanse for e-verk", og er laget spesielt for elektromontører som skal opptre som leder for sikkerhet for arbeid på høyspenningsanlegg og annet personell som skal opptre som LFS for arbeid nær ved høyspenningsanlegg. Kurset er også egnet til å gi eksisterende LFS en oppdatering. - LFS-kurset gir deltakeren god rolleforståelse, og trygghet på hvordan rollen skal ivaretas, sier prosjektleder Tommy Lundekvam. Det er en forutsetning at de som tar kurset har en god forståelse for FSE og at de har tilstrekkelig erfaring i faget til at de kan inneha rollen som LFS. Kurset avsluttes med en prøve som krever at man har kompetanse og har fulgt godt med på kurset. - Vi anser dette e-læringskurset som et godt alternativ til de klasseromskurs som tilbys i markedet på emnet Leder for sikkerhet, avslutter Lundekvam.

Her kan du se en smakebit på kurset:

Leder for sikkerhet - Kursdemo from Trainor AS on Vimeo.

Related links

Emner


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Pressekontakt

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig / CCO +47 90875544

Relatert materiale