Gå videre til innhold
Solcelleanlegget sørger for pålitelig strøm og stabil internettilkobling på en skole i Tanzania.
Solcelleanlegget sørger for pålitelig strøm og stabil internettilkobling på en skole i Tanzania.

Nyhet -

Trainor bidrar til pålitelig strøm ved Tumaini Open School i Tanzania

Ingvild Oftedal, en masterstudent i fornybare energisystemer ved Universitetet i Oslo, har nylig gjennomført et prosjekt ved Tumaini Open School i Tanzania. Med støtte fra Ingeniører Uten Grenser (IUG) og Trainor har de nå sikret skolen pålitelig strøm og stabil internettilkobling.

I januar 2024 kontaktet Ingvild den frivillige organisasjonen Ingeniører Uten Grenser (IUG) for et mulig samarbeid på sin masteroppgave om energiforsyning til en skole i Tanzania. Hun ønsket å delta i IUGs program «Master med Mening», som gir masterstudenter mulighet til å bruke sin teoretiske og praktiske fagkunnskap for å bidra til positiv utvikling i lav- og mellominntektsland. Gjennom dette programmet får studenter støtte fra mentorer og muligheten til å arbeide med konkrete problemstillinger i sårbare og viktige områder i verden.

Gode samarbeidspartnere

IUG var svært interessert i samarbeidet, og sammen med Ingvilds veileder ved UiO fant de en passende samarbeidsorganisasjon: Tumaini Open School i Tanzania. Skolen tilbyr gratis fireårig grunnutdanning til 50 jenter som er blitt utstengt fra offentlige skoler grunnet graviditet eller fordi de har barn fra før. Ingvild fikk støtte fra IUGs mentor Trond Øines, tidligere elektriker og nå marked- og produktansvarlig i Solar Technologies Scandinavia – en leverandør av solcellepaneler og batterilagring. Neste steg for masterstudenten var å sikre finansiell støtte. Hun henvendte seg derfor til IUGs bedriftsmedlemmer og fikk med seg Trainor på laget.


Kartlegging av behov

Etter samtaler med skolens grunnlegger, Ezekiel Kassanga, innså Ingvild og Trond at skolen slet med hyppige strømbrudd omtrent halvparten av tiden. Dette hindret elevene fra å bruke digitale læremidler, delta aktivt i timene, gjøre lekser på kveldstid og svekket den generelle sikkerheten rundt skolen. Skolen driver også praktisk yrkesopplæring innen jordbruk og enkel matproduksjon med planter, griser og en inkubator for kyllingegg, som krever kontinuerlig strøm. Stabil strømforsyning var derfor avgjørende.

– Etter nøye planlegging konkluderte vi med at et pålitelig og bærekraftig strømsystem i form av solcelleanlegg med batteri-back up ville være den ideelle løsningen for skolen, forteller Ingvild.


Pålitelig strøm og tilgang til digitalt innhold

I mars 2024 reiste Ingvild og Trond til Tanzania. De utførte spenningstester på skolen og sørget for at alt var i orden. Selve installasjonen av solcellepanelene ble utført av et lokalt selskap. I tillegg til å forsyne skolen med pålitelig strøm, opprettet Ingvild en lokal server der elever og lærere kan laste opp og lagre filer. Dette har effektivisert lærernes forberedelser av undervisningen og gjort det mulig å lagre filer digitalt, i stedet for å printe alt på papir. Videre har et lite, lokalt WiFi-nettverk med forsterkede signaler, støttet av Basic Internet Foundation, gjort det enklere for elevene å få tilgang til utdanningsmateriale, videoer og annen kunnskap som er viktig for undervisningen, men også generelt i livet.

– Trainors støtte har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. De har finansiert to tredjedeler av solcellesystemet, i tillegg til å donere tre iPader, sekker og dokumentmapper. Dette har vært svært verdifullt da skolen tidligere kun hadde fire PC-er på deling, sier Ingvild.


Hjelp til selvhjelp

Ingvilds engasjement og innsats gikk utover å bare forbedre læringen på skolen. Masterstudenten ønsket også å hjelpe elevene med å se mulighetene etter endt utdanning. Blant annet oppmuntret hun dem til etablering av små bedrifter for å generere inntekter, skape varig utvikling og empowerment. Med stabil strømforsyning på plass, foreslo Ingvild for eksempel å sette opp et utvendig strømuttak for salg av strøm til naboer, for ekstra inntekter. I tillegg til å selge eggene fra kylling-inkubatoren deres videre.

– Det handler om å gi dem verktøyene de trenger for å skape sin egen fremgang. Det viktigste for meg har vært å gi dem noe de selv ser verdien av, og gi dem ferdighetene de kan bruke videre på egenhånd. Ikke bare gi dem fisken, men lære dem å fiske, avslutter Ingvild.


Traff midt i hjertet

Ole Michael, instruktør og fagansvarlig for fornybart i Trainor, er stolt over selskapets støtte til Ingvilds prosjekt. Samarbeidet har gitt Trainor verdifull innsikt i bærekraftige energiløsninger under utfordrende forhold.

– Ingvilds dedikasjon og evne til å finne praktiske løsninger, selv uten tilgang til moderne teknologi, har imponert oss, sier han. Hennes evne til å tilpasse seg lokale forhold, tenkt nytt og utnytte tilgjengelige ressurser er inspiserende. Eksempelvis bruken av blysyrebatterier istedenfor litium-ion-batterier fordi de var lettere tilgjengelig og, til tross for kortere levetid, gir høyere kapasitet ved høye temperaturer, forklarer Ole Michael.

Eva Nordskog, Chief People and Communications Officer i Trainor, legger til at bidraget med digitalt læringsmateriell, fagkompetanse og midler til solcelleanlegg har skapt stor glede og stolthet blant de ansatte i Trainor:

– Ingvilds masterprosjekt traff oss midt i hjertet. Å være med på å gi opplæring, energiforsyning og elsikkerhet til elever uten andre utdanningsmuligheter i Tanzania har vært meningsfullt, sier hun. Gleden var derfor stor da vi mottok videohilsen, bilder og bekreftelse på at anlegget er i drift og skolen nå er selvforsynt med strøm.

Emner

Kategorier

Kontakter

Ole Michael Holth

Ole Michael Holth

Instructor Instructor +47 93 44 53 44
Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge