Gå videre til innhold
Vil ha flere med UX-kompetanse på laget

Nyhet -

Vil ha flere med UX-kompetanse på laget

- Fremtiden er digital, og brukerne er i førersetet. Å lage ting ingen vil bruke er bortkastet, og derfor er UX-kompetanse avgjørende for å skape de gode løsningene, sier Lars Bratli, prosjektleder i Trainor. Nå er han på jakt etter en ny frontend-utvikler, gjerne en nyutdannet.

Trainor utvikler flere webbaserte løsninger, blant annet kursportal med administrasjonssystemsikkerhetskortdatabase og måledatabase for jordplatemåling. Den nye frontend-utvikleren vil inngå i UX-teamet og jobbe både med utvikling av nye løsninger, samt videreutvikling av eksisterende. - Kartlegging av kundebehov, wireframing og prototyping vil være sentrale arbeidsoppgaver, forklarer Bratli, og legger til at gode norsk- og engelskkunnkaper er viktig: - vi skal kommunisere med utviklere både i Norge og India, og det er avgjørende å forstå hverandre godt.


Tverrfaglig kompetanse
Trainors hovedkontor i Tønsberg huser over 50 ansatte. Her er både fagpersonell innen elsikkerhet så vel som systemutviklere, multimediedesignere og manusforfattere, i tillegg til konsernledelse, -administrasjon og salg-/markedsavdeling. Her er også flere klasserom, samt høyspentlab, til undervisning. – Fordelen vår er at vi både sitter på fagekspertise i elsikkerhet samt teknisk- og designkompetanse som gjør oss i stand til å lage alt fra state of the art e-læringsløsninger til avanserte webløsninger, 3D-presentasjoner, film eller andre applikasjoner til våre kunder, forteller Bratli. Den nye frontend-utvikleren vil få en sentral rolle i UX-teamet som skal sørge for at fremtidens løsninger svarer til kundenes behov. Trainorkonsernet er representert med flere kontorer både i Norge og Sørøst-Asia, har solide resultater med spennende kunder innen offshore, maritim og landbasert industri verden over. 

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge