Gå videre til innhold
Også ikke-elektropersonell må ha tilstrekkelig kunnskap om elektriske anlegg for å kunne utføre arbeid der det er begrenset adgang.  Foto:/ill: Trainor AS
Også ikke-elektropersonell må ha tilstrekkelig kunnskap om elektriske anlegg for å kunne utføre arbeid der det er begrenset adgang. Foto:/ill: Trainor AS

Pressemelding -

Adgangskurs får nytt navn og fornyet innhold

Kurset “Adgang til elektriske anlegg” erstatter det tidligere “FSE Adgang til høyspenningsanlegg”, med fornyelse av både innhold og formidling, og tar samtidig for seg sikker adferd i lavspenningsanlegg.

Bedre tilpasset målgruppen

-Vi ser at vi ikke har vært flinke nok til å henvende oss direkte til målgruppen, sier Tommy Lundekvam, prosjektleder og seniorinstruktør i Trainor, som forklarer at det gamle kurset kunne oppfattes som litt faglig tungt. Han fremhever at det nye kurset skal være enkelt forståelig for ikke-elektropersonell, selv om det også er aktuelt for elektroingeniører og elektropersonell som kun har behov for adgang til anlegg.

Det nye kurset inkluderer lavspenning, og har en varighet på ca 45 minutter. Kurset er beregnet på personer som har selvstendig adgang til elektriske anlegg for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor høyspenningsområder eller lavspenningsområder med begrenset adgang. – Det kan for eksempel være snakk om telepersonell, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjørings- eller annet vedlikeholdspersonell, forklarer Lundekvam.

Dekker kravene i FSE §9

Kurset skal øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at man unngår skade på liv og helse.– Elektriske anlegg er farlig å ferdes i dersom man ikke har kunnskap om farene, sier han. Og nettopp faremomenter utgjør en sentral del av kurset. I tillegg tar e-læringskurset for seg emner som ansvar og planlegging, opptreden, adgang, dokumentasjon, Sikkerhetskort og beredskap.

E-læringskurset “Adgang til elektriske anlegg” dekker kravene gitt i FSE § 9. Adgang, og flere anleggseiere krever nå at alt personell som skal inn på de respektive anlegg har gjennomført adgangskurs. - Det er virksomhets- og anleggseier/drivers ansvar at arbeid i anlegget utføres forsvarlig. Det beste de kan gjøre er å sørge for at personell som skal ha adgang til anleggene har tilstrekkelig kompetanse, forklarer Lundekvam, som legger til at e-læringskurset kan brukes som det er, eller tilpasses den enkelte virksomhet.

Bruker spillmotor i kursutvikling: For å skape mest mulig gjenkjennelige arbeidssituasjoner og hendelser har Trainor konstruert sitt helt egne univers "ElectriCity" ved hjelp av spillmotoren Unreal Engine. Foto/ill.: Trainor AS

Related links

Emner

Tags


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Pressekontakt

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig / CCO +47 90875544

Relatert materiale