Gå videre til innhold
Elektriske farer er usynlige, sier Steinar Nilsen. Her i samtale med Remi og Kai Refsdal fra Refsdal Entreprenør. Foto: Trainor AS
Elektriske farer er usynlige, sier Steinar Nilsen. Her i samtale med Remi og Kai Refsdal fra Refsdal Entreprenør. Foto: Trainor AS

Pressemelding -

De usynlige, elektriske farene

Det spesielle med de elektriske farene er at du ikke kan se dem før det er for sent. Å unngå ulykker krever tilstrekkelig kunnskap om de usynlige farene, sier seniorinstruktør Steinar Nilsen i Trainor.


5 ting du må vite om elektriske farer på en byggeplass:

  1. Elektriske farer er usynlige. Du kan verken se, høre eller lukte dem. Når de rammer, er det allerede for sent.
  2. De fleste elulykker på en byggeplass skjer på grunn av feil på – eller feil bruk av – elektrisk utstyr. Feil bruk av skjøteledning og ledninger i klem, er noen vanlige eksempler.
  3. Alle som utsettes for strømgjennomgang skal kontolleres av lege – også de som kommer seg raskt etterpå. Det er fordi strømgjennomgang kan gi alvorlige skader, som hjertestans, også flere timer etter at ulykken inntraff.
  4. Elektriske farer på byggeplassen gjelder både for faste installasjoner og provisorisk byggestrømsanlegg.
  5. Den beste måten å unngå elulykker på, er å ha nok kunnskap om de elektriske farene, om hvordan du jobber trygt på byggeplassen, og hva du må gjøre dersom noe går galt.

Mer bevisst bransje

- Byggebransjen har de senere årene blitt mer bevisst på elektriske farer, forteller seniorinstruktør Steinar Nilsen. Som eksempel nevner han Veidekke, som har satt elsikkerhet inn som et av fem fokusområder i sitt HMS-arbeid. Nilsen viser også til større etterspørsel etter e-læringskurset «Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen», som er spesielt beregnet på alle som jobber på bygg- eller anleggsplass. – Flere anleggseiere krever at alle som skal jobbe på sine anlegg har gjennomgått kursing. Det betyr at kompetansen omkring elektriske farer på byggeplass øker, noe som igjen er med på å forebygge ulykker, sier han.

5 råd om elsikkerhet

Steinar Nilsen har 5 konkrete råd til deg som skal jobbe på bygge- eller anleggsplass:

  1. Rydd opp i ledninger og kabler på byggeplassen.
  2. Bruk kun skjøteledninger med jord og jordete plugger.
  3. Sjekk at det er jordfeilbryter på den kursen du bruker til å koble til ditt verktøy.
  4. Sjekk tavlen for skader, tilkall elektriker om noe er defekt.
  5. Sørg for å ha tilstrekkelig kunnskap om faremomenter, for eksempel ved hjelp av kurset Elsikkerhet på bygg- og anleggsplassen.

Ulykker skal rapporteres

Alle ulykker med strøm SKAL rapporteres til DSB. En elulykke defineres som «ulykker som resulterer i personskader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer» (Kilde: dsb). DSB opererer med et eget skjema der slike tilfeller skal meldes inn. Dersom ulykken er alvorlig, skal den i tillegg meldes inn pr telefon. Melding av slike ulykker er pålagt i henhold til FSE, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, forskrift om elektriske forsyningsanlegg og forskrift om maritime elektriske anlegg.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å lære mer om elektriske farer på bygg- og anleggsplassen!

Emner


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge