Gå videre til innhold
Nytt kurs gir elektrotermografører nødvendig oppdatering før resertifisering, med mulighet for eksamen siste kursdag. Foto: Trainor
Nytt kurs gir elektrotermografører nødvendig oppdatering før resertifisering, med mulighet for eksamen siste kursdag. Foto: Trainor

Pressemelding -

KURSNYHET: Elektrotermografi NEK 405-1 – resertifisering

Trainors nye kurs gir en oppdatering av de teoretiske kunnskapene for å kunne resertifisere seg etter dagens krav. – Kurset har vært etterspurt i bransjen, og vårt første resertifiseringskurs vil gå som webinar som følge av koronakrisen, sier fagansvarlig Steinar Nilsen i Trainor.

5 års gyldighet og forsikringsrabatt

Alle som skal utføre elektrotermografipå elektriske høy- og lavspenningsanlegg og elektrisk utstyr i henhold til NEK 405-1, må ha sertifikat i elektrotermografi. - Kvalifiserte elektrikere kan i utgangspunktet foreta elkontroller og elektrotermograferinger, men med et termografisertifikat kan du dokumentere praktisk og teoretisk kompetanse, forklarer Nilsen. Ifølge ham er stadig flere brukere av termograferingstjenester opptatt av at slike tjenester blir utført av kvalifisert personell. Detvil nemlig kunne gi rabatter på forsikringen til eiere av elektriske anlegg. Sertifikatet har en gyldighet på 5 år. Etter disse årene kreves en resertifisering som gir nye 5 års gyldighet.

Inngår i elkontroll

Elektrotermografi inngår som ledd i Elkontroll både for næring og for landbruk. - For å få reduksjon i forsikringen på næringsbygg og landbruk, må elektrotermograferingen være utført av en sertifisert elektrotermografør, påpeker Nilsen.

Webinar med påfølgende sertifisering

Trainor måtte hive seg rundt da alle planlagte klasseromskurs måtte avlyses som følge av koronakrisen. Dermed vil det første kurset som settes opp være onlinebasert – som webinar. – Det denne krisen har vist oss, er at webinar fungerer godt som opplæringsmetode også for fagkurs av denne typen. Vi får gode tilbakemeldinger, og det er viktig at opplæring ikke stopper opp, og at fagfolk får mulighet til å fornye sertifikatene sine også i denne tiden. Med webinar kan vi samle folk til kurs uten at de trenger å sitte i samme lokale. Via Microsoft Teams får de likevel mulighet til å stille spørsmål til instruktør og diskutere med andre kursdeltakere, så det blir ellers ganske likt klasseromsundervisning, sier Nilsen.

Siste dag av kurset gis det mulighet til å gå opp til eksamen via NEMKO eller DNV GL.

Kurset inneholder følgende emner:

●   Varme og strålingslære

●   Definisjoner av temperatur, varme og termisk energi

●   Det elektrotermiske spekter

●   Det infrarøde spekter

●   Varmeoverføring- konduksjon, konveksjon og stråling

●   Termodynamikkens lover, strålingslover og Black body teori

●   Det elektrotermiske spektrum

●   Kvalitativ og kvantitativ analyse

●   Termisk fokusering og optisk fokusering

●   Måleområde og dynamikk

●   Rapportens deler og innhold

Related links

Emner

Kategorier


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Produktansvarlig / Seniorinstruktør Elektro og automasjon +47 918 ­87 ­312

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge