Gå videre til innhold
Instruktør Bjørn André kurser sjøfolk i høyspenningslab i Tønsberg og Trondheim. Foto: Trainor AS
Instruktør Bjørn André kurser sjøfolk i høyspenningslab i Tønsberg og Trondheim. Foto: Trainor AS

Pressemelding -

Sjøfolk har fortsatt mulighet for sertifikatoppgradering

-Vi opplever større pågang fra privatpersoner som ønsker STCW-oppgradering for å posisjonere seg i et stramt arbeidsmarked, sier instruktør Bjørn André Ulseth-Rivelsrud, etter at Sjøfartsdirektoratet har opphevet søknadsfristen for enkelte sertifikatgrupper.

Tøft arbeidsmarked utslagsgivende

I utgangspunktet var 1. januar 2017 satt som frist for å søke om utstedelse av ferdighetssertifikat for matros, motormann, skipselektriker (ETR) samt kompetansesertifikat skipselektrikeroffiser (ETO) i henhold til ny sertifikatstruktur. På grunn av den vanskelige situasjonen mange sjøfolk nå befinner seg i, har Sjøfartsdirektoratet besluttet å oppheve fristen for enkelte grupper med fartstid mellom 2007 og 2012. Det tøffe arbeidsmarkedet oppgis som årsak.

At fristen er opphevet betyr at de som ikke rakk å ta oppgraderingen før jul fortsatt har sjansen til å fornye sertifikatet sitt. Derfor har Trainor satt opp nye oppgraderingskurs for skipselektrikere og maskinoffiserer fremover.  – Vi har satt opp noen åpne kurs, og følger fortløpende med på behovet i markedet, forklarer kurskoordinator Christine Larsen. Opplæringsselskapet tilbyr kurset «Høyspenningskurs for maskinoffiserer», «Høyspenningskurs for skipselektrikere», samt en egen tilleggsmodul for skipselektrikere som allerede har gjennomført førstnevnte.

Foto: Høyspenningskurs i lab i Tønsberg. Foto: Trainor AS

Kan kvalifisere til støtte

Sjøfolk som mangler oppgradering har mulighet til å søke støtte til kursavgift dersom de oppfyller NAVs kriterier. Også Sjømannshjelpen opererer med støtteordning for de som kan sannsynliggjøre at de kommer ut i jobb med en oppgradering.

Får ikke seile uten

Gjennom hele 2016 har det vært stor kursaktivitet knyttet til STCW i Trainors høyspenningslab i Tønsberg og Trondheim. Mot slutten av året opplevde kursinstruktør Bjørn André en merkbar dreining i deltakermassen. Andelen selskap som kjøper plasser til sine ansatte går ned, mens kjøp fra privatpersoner er økende.– Det er mange som er permittert eller har mistet jobben, og som ser at de har større sjanse for å komme seg ut i jobb igjen når de har sertifikatene i orden, forteller han. At fristen nå er opphevet for noen av sjøfolkene gjør at de som ikke rakk å ta oppgraderingen i 2016 fortsatt har en mulighet. – Den må de gripe, for sertifikatet må jo være i orden når de skal ut å seile igjen, presiserer han. 

Foto: Instruktør Bjørn André Ulseth-Rivelsrud. Foto: Trainor AS

Related links

Emner


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Trond Løfqvist

Trond Løfqvist

Key Account Manager Trainor Elsikkerhet AS +47 959 41 220

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge