Gå videre til innhold
- Samarbeidet er et ledd i vårt ønske om å tilby våre kunder et så bredt kurstilbud som mulig, sier Trond Løfqvist i Trainor. Foto: Trainor
- Samarbeidet er et ledd i vårt ønske om å tilby våre kunder et så bredt kurstilbud som mulig, sier Trond Løfqvist i Trainor. Foto: Trainor

Pressemelding -

Trainor inngår samarbeid med TechTeach.

Trainor har inngått samarbeid med TechTeach for å gi sine kunder mulighet til mer fordypning innenfor reguleringsteknikk. Samarbeidet omfatter kursene Programmering av simulatorer og Optimalisering av PID-innstilling, som kan anses som en tilleggskompetanse og fordypning til Trainors kurs i reguleringsteknikk.

-Finn Haugen er en nestor innenfor reguleringsteknikk, med anerkjent spisskompetanse innen programmering av simulatorer og optimalisering av PID-innstilling, sier Trond Løfqvist i Trainor. – Vi ser at flere av våre kunder har behov for mer utfyllende kompetanse etter at de har tatt vårt kurs i reguleringsteknikk, og ønsker å gi dem et så bredt kurstilbud som mulig, forklarer han. Kursene er aktuelle for personer i industri og offshore-virksomhet, i tillegg til skoler og lærere som underviser i reguleringsteknikk.

Programmering inn i læreplan 2020

Det er et nasjonalt mål å øke kompetansen innen programmering, blant annet for å sikre en omstillings- og konkurransedyktig industri. Innen faget automatisering kan dette være å programmere simulatorer – som faller inn under det moderne begrepet digital tvilling – for testing og opplæring. Læreplan, som iverksettes høsten 2020 for lærere i den videregående skolen, legger stor vekt på programmering og Python er i praksis språket det satses på. Også studenter på høgskoler og universiteter introduseres i økende grad for dette programmeringsspråket. –Fagfolk i industrien vil ha nytte av å lære seg å programmere digitale tvillinger, sier Løfqvist, og peker på at programmeringskunnskap gir medvind i veien mot industri 4.0, med blant annet mulighet for å forutse konflikter i produksjonsprosessen, optimalisering underveis og forbedret ytelse. Lærere, samt studenter og elever i fagutdanningen vil også ha stor nytte av programmeringskompetanse.

3-delt kursløp

Trainor og TeachTech ser for seg et 3 trinns kursløp der deltakere først gjennomgår kurset Reguleringsteknikk, for så å fordype seg i henholdsvis Programmering av simulatorer og deretter Optimalisering av PID-innstilling. For deltakere som allerede har god kompetanse innen reguleringsteknikk, vil det være mulig å ta ett eller begge påbygningskurs direkte. – Vi er glade for at TeachTech har valgt å tilby sine fordypningskurs gjennom Trainor.no, og at vi sammen kan tilby bransjen et bredt kurstilbud innen reguleringsteknikk med høy faglig kvalitet, sier Løfqvist.

Manusforfatter og kursinstruktør Rune Øverland, er Trainors ekspert på reguleringsteknikk, og ser frem til å samarbeide med TechTeach om fordypning i fagfeltet. Foto: Trainor 

Les hvorfor Rune Øverland mener programmeringskunnskap baner vei fra visjon til handling i industri 4.0 i denne artikkelen.

Related links

Emner

Kategorier


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Trond Løfqvist

Trond Løfqvist

Key Account Manager Trainor Elsikkerhet AS +47 959 41 220

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge