Gå videre til innhold

Video -

Vær oppmerksom på de usynlige farene på bygg- og anleggsplassen!

Seniorinstruktør Steinar Nilsen vektlegger viktigheten av å være bevisst på elektriske farer når du jobber på en bygg- eller anleggsplass. Feil bruk av skjøteledninger, ledninger i klem, manglende utkobling eller feilaktig innkobling av sikringer er eksempler som kan skape uønskede hendelser på en byggeplass. - Det er viktig at alle som skal jobbe på slike steder er bevisst på farene, sier Nilsen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 1:00
Last ned

Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge