Gå videre til innhold
Mange elektrikere og elektrofagarbeidere utfører elektrisk arbeid i Ex-områder.
Mange elektrikere og elektrofagarbeidere utfører elektrisk arbeid i Ex-områder.

Nyhet -

Elektrofagfolk i eksplosjonsfarlige områder!

Mange elektrikere og elektrofagarbeidere utfører elektrisk arbeid i Ex-områder. Kanskje gjør de det uten å være klar over at de befinner seg i et eksplosjonsfarlig område, eller kjenner kravene som stilles for å utføre arbeid i slike områder. Det nye kurset, Ex grunnleggende, tar sikte på å øke kunnskapen rundt dette.

Eksplosjonsfarlige områder finnes både på land, skip og offshore, og skal være definert i forskjellige soner. I slike områder stilles det krav til utstyret man kan ta med seg inn, verktøyet man benytter seg av og fremgangsmåter for hvordan jobben blir gjort.

Eksempler på eksplosjonsfarlige områder kan være bensinstasjoner, raffinerier, fabrikker, oljeplattformer, men også kornsiloer, maritime elektriske anlegg og lakkeringsverksteder er blant steder som defineres som Ex-områder. I slike områder kan bare en liten gnist, eller feil bruk av verktøy, utgjøre stor fare og utløse brann og eksplosjoner.

Kunnskap redder liv

Når man skal utføre elektrisk arbeid i et Ex-område, er det viktig at man velger riktig og godkjent utstyr for området det skal plasseres eller benyttes i. At Ex-området er inndelt i forskjellige soner, betyr også at det stilles forskjellige krav til beskyttelsesnivået. I tillegg kan det stilles krav til utstyr som står utenfor sonene, eks rømningslys og kommunikasjonsutstyr.

Eksplosjonsfaren kan også skyldes forskjellige gasser, væsker eller ulike typer støv. Det betyr at man må være årvåken når man befinner seg i et Ex-område. Eksplosjonsfaren og kravene kan nemlig endre seg i forhold til hva slags sone man befinner seg i. All denne informasjonen skal være oppgitt på et sonekart over området.

Merkeskiltet sier alt. Forstår du det?
En viktig del av det nye og oppdaterte kurset, Ex grunnleggende, handler om Ex-merking. Ved å forstå Ex-merkingen, som du finner på utstyrets merkeskilt, får du mye viktig informasjon. Skal du eller dine ansatte gjøre arbeid i Ex-områder er det et forskriftskrav å kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter.


Ex-merking er en av flere viktige temaer knyttet til elektrisk arbeid i Ex-områder. I tillegg til å lære om dette vil du ved å ta kurset Ex grunnleggende få nødvendig kunnskap om installasjoner i Ex-områder.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544
Rolf Kinck

Rolf Kinck

Key Account Manager Kunderådgivning/salg +47 453 76 883

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge