Gå videre til innhold
Flere og flere ferger blir batteridrevne. Det krever mer kunnskap om batterier, lading og elsikkerhet. Foto: Trainor
Flere og flere ferger blir batteridrevne. Det krever mer kunnskap om batterier, lading og elsikkerhet. Foto: Trainor

Pressemelding -

Krav til opplæring for NOR/NIS-registrerte fartøy: Lanserer kurs for alle batterityper

Trainor lanserer kurset "Maritime batterisystemer ombord skip" for å imøtekomme kravene til opplæring for NOR/NIS-registrerte fartøy. – Det som finnes av kurstilbud fra før, er rettet mot spesifikke batterityper. Vi har valgt å lage kurs som passer for alle batterisystemer, sier Nikolai Øvrevold i Trainor. Han anslår at alt maskinist- og elektropersonell vil ha behov for opplæring, og forteller at etterspørselen er stor etter at Sjøfartsdirektoratet tidligere i år sendte ut et rundskriv med veiledning om opplæring.

- Må tolkes som et opplæringskrav

I sittt rundskriv av 26. januar 2022, kommer Sjøfartsdirektoratet med en tydelig veiledning om opplæringskrav for maritime batterisystemer om bord på norske skip. Bakgrunnen er at det i Kvalifikasjonsforskriften ikke er satt spesifikke kompetansekrav knyttet til innføring av ny teknologi om bord. Sjøfartsdirektoratets rundskriv «tar utgangspunkt i kravet om opplæring gitt i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) $ 2-6» (Sjøfartsdirektoratets rundskriv).

– Dette betyr at vi må tolke det som et krav, sier Instruktør og batteriekspert Ole Michael Holth i Trainor. Han viser til at AHS-forskriften stiller krav til at alle som jobber om bord skal ha dokumentert opplæring i relevante systemer, ut ifra hvilke oppgaver de har. 

– Maritime batterisystemer innføres på flere og flere skip, og når Sjøfartsdirektoratet har skrevet en egen veiledning på det, er det fordi dette mangler spesifikt i forskriften, forklarer Ole Michael.

«Den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikehold av maritime batterisystemer i bruk ombord på norske skip skal ha

• opplæring tilpasset funksjon eller arbeidsoppgaver

• nødvendig praktisk opplæring i tillegg til den teoretiske opplæringen

• regelmessig vedlikehold av kompetanse. “

(Sjøfartsdirektoratet, 26.01.2022)


Kurs tilpasset målgruppen

– Avhengig av hvilke oppgaver du har i jobben din, imøtekommer våre kurs opplæringskravene, forklarer Nikolai Øvrevold. Det første kurset som nå lanseres er et 2-dagerskurs rettet mot de som skal betjene utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer ombord fartøy. På gang er også et eLæringskurs som er aktuelt for en bredere målgruppe.

Rett kompetanse redder liv

De senere årene har vi sett flere tilfeller av brann og eksplosjoner knyttet til batterier ombord skip, både nasjonalt og internasjonalt. Hendelser som har kostet menneskeliv, og der store materielle verdier går tapt.

– Batterier i seg selv har høy trygghet, forklarer Ole Michael, og forteller at de fleste av ulykkene skjer der mennesker er involvert, for eksempel for å utføre vedlikeholdsarbeid.

– Mangel på kompetanse ved vedlikehold og drift av batterier er den viktigste årsaken, sier Ole Michael.

– Det er avgjørende at de som utfører oppgavene har god kompetanse på batterimodulene som er om bord, hvordan de skal vedlikeholdes, faremomenter, forebygging og hvordan eventuelle branntilløp kan slukkes. Riktig kompetanse kan rett og slett redde liv, avslutter han.

Du kan lese mer om kurset her.

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge