Gå videre til innhold
Nytt kurs for personell som skal ha adgang til elektrisk anlegg offshore. Foto: Trainor
Nytt kurs for personell som skal ha adgang til elektrisk anlegg offshore. Foto: Trainor

Pressemelding -

Nytt kurs: Adgang til elektriske anlegg offshore

-Våre offshore-kunder etterspurte adgangskurs spesielt tilpasset dem, og nå får de det, sier Key Account Manager Trond Løfqvist i Trainor. Det populære e-læringskurset «adgang til elektriske anlegg» er nå tilgjengelig i en egen versjon tilpasset offshoreindustrien.

For ikke-elektropersonell

Adgangskurset er laget for personell som skal ha adgang til eller jobbe nær elektriske anlegg offshore, for å utføre arbeid som ikke direkte har med den elektriske installasjonen å gjøre.

– Dette er personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg, forklarer Trond, og legger til at kurset også passer for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer.

Faremomenter, ansvar og opptreden

For arbeid i petroleumsvirksomheten er det operatøren og andre som deltar i virksomheten som er ansvarlig for å sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen blir etterlevd. Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

I Petroleumstilsynets aktivitetsforskrift blir arbeid i og drift av elektriske anlegg beskrevet i § 91.

I denne paragrafen kommer det tydelig fram at det skal settes i verk nødvendige tiltak slik at de som utfører arbeid, ikke skades, og slik at sannsynligheten for fare- og ulykkessituasjoner reduseres.

For å ivareta dette kravet viser Petroleumstilsynet til FSE «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg».

Dette kurset dekker kravene til teoretisk opplæring gitt i FSE §7, Overordnet planlegging. Paragrafen slår fast at personellet skal gis nødvendig opplæring.

Adgang

I FSE §9 stilles det krav til at rom (områder) skal holdes låst, dersom det elektriske anlegget ikke er beskyttet mot berøring. Dette for å hindre at uvedkommende (ikke kvalifiserte) får adgang.

Det skal foreligge rutiner som regulerer hvem som gis adgang til elektriske anlegg som ikke er beskyttet mot berøring. For høyspenningsanlegg skal det dokumenteres hvem som er gitt adgang.

– Elektriske anlegg er farlig å ferdes i dersom man ikke har kunnskap om farene, forklarer Trond. Og nettopp faremomenter utgjør en sentral del av kurset, som tar for seg både høyspenning- og lavspenningsanlegg. I tillegg tar e-læringskurset for seg emner som ansvar og planlegging, opptreden, adgang, strømgjennomgang, lysbueskader, dokumentasjon, opplæringskrav, Sikkerhetskort, beredskap og evakuering.

-Det er viktig å merke seg at i tillegg til kurset, må personellet få omvisning og instruksjon i de enkelte anleggene det skal jobbes på, sier Trond.

Fornøyde kursdeltakere

Trainor har i flere år høstet gode tilbakemeldinger på sitt adgangskurs, og flere anleggseiere krever at alt personell som skal inn på deres anlegg har gjennomført kurset. Trond forteller at det er virksomhets- og anleggseier/driver som har ansvaret for at arbeidet i et anlegg utføres forsvarlig. – Det beste de kan gjøre er å sørge for at personell som skal ha tilgang til anleggene har tilstrekkelig kompetanse, forklarer han, og legger til at e-læringskurset kan brukes som det er, eller tilpasses den enkelte virksomhet.

Kurset er tilgjengelig på trainor.no

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Trond Løfqvist

Trond Løfqvist

Key Account Manager Trainor Elsikkerhet AS +47 959 41 220
Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge