Gå videre til innhold
Alle som jobber i områder der det kan forekomme eksplosjon eller atmosfære på grunn av gass,væskedamp eller støv, må kunne dokumentere tilstrekkelig opplæring, uansett arbeid. Foto fra kurset "Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder".
Alle som jobber i områder der det kan forekomme eksplosjon eller atmosfære på grunn av gass,væskedamp eller støv, må kunne dokumentere tilstrekkelig opplæring, uansett arbeid. Foto fra kurset "Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder".

Pressemelding -

Nytt kurs – Sikker adferd i Ex-områder.

En gammel traver har gjennomgått totalforvandling når Trainor nå har relansert kurset Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder. Både innhold, pedagogisk tilnærming og visuell presentasjon er ny. -Vi vil skape en helhetlig læringsopplevelse for sluttbruker, sier Kåre Vegar Sund og Sverre Isaksen, hhv teamleader e-læring og fagansvarlig Ex i Trainor, om tanken som ligger til grunn når de lager e-læring.

Det er mange andre enn elektropersonell som jobber innenfor eksplosjonsfarlige områder, såkalte Ex-områder. Felles for dem er at de må kunne dokumentere tilstrekkelig opplæring innenfor eksplosjonsvern. Trainors nye kurs er skapt med spillteknologi, og bruker detaljert 3D-grafikk og filmatiske virkemidler for å formidle eksplosjonsteori, risikovurdering, hendelseshistorier og forebyggende tiltak på en virkelighetsnær og moderne pedagogisk måte.


Beregnet på ikke-elektropersonell

Kurset er utviklet i samarbeid med referansegruppe fra industrien selv, og passer både for landbasert og offshore virksomhet. Målgruppen er ikke-elektropersonell som skal ha adgang til eller utføre arbeid i områder som er eksplosjonsfarlige, for eksempel en oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri, tankskip, silo, bensinstasjon eller et sted det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, væskedamp eller støv.


Myndighetskrav

​For alle som skal utføre arbeid i et område som klassifiseres som eksplosjonsfarlig, krever lovverket at du har opplæring i farer som kan oppstå i slike områder, og hvordan du utfører ditt arbeid på en sikker måte. For petroleumsbransjen er dette beskrevet i petroleumsloven. For alle andre anlegg, er opplæringskravet nedfelt i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, ofte kalt FHOSEX. Det er krav at alle som jobber i et Ex-område skal ha egnet og tilstrekkelig opplæring i eksplosjonsvern, uansett hva arbeidet består i.

Kurset Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder gir teoretisk innføring med oppgaver underveis. Kursbevis gis etter bestått sluttest, og er gyldig dokumentasjon på gjennomført opplæring i henhold til kravene. Kurset varer i 45 minutter og kan gjennomføres på PC, nettbrett eller mobil.

Her er en smakebit fra kurset:

Related links

Emner

Kategorier


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør og produktansvarlig Ex Ex-kurs, Ex-forum +47 984 ­30 ­869

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge