Gå videre til innhold
Trainors fageksperter, her representert av seniorinstruktør Hans Olav Arnesen, ønsker oppdateringene i standarden velkommen. Foto: Trainor
Trainors fageksperter, her representert av seniorinstruktør Hans Olav Arnesen, ønsker oppdateringene i standarden velkommen. Foto: Trainor

Pressemelding -

Oppdaterte NEK-kurs på plass

Når NEK 400:2022 lanseres under Eliaden 31. mai, er endringene allerede på plass i kursinnholdet i Trainors NEK-kurs. – Dette er viktige og svært tidsaktuelle endringer som vi har ventet på, og våre kursdeltakere skal føle seg trygge på at våre kurs alltid er oppdatert, sier Trond Løfqvist i Trainor.

Klare med kurs fra juni

-Vi regner med stor pågang og har satt opp en rekke oppdateringskurs rundt om i landet. Allerede i juni kan du ta kurset NEK 400:2022 – oppdatering i en rekke byer og også som webinar, sier Trond. På oppdateringskurset får du en gjennomgang av de viktigste endringene i NEK 400, og du bør dermed ha en viss kunnskap om tidligere utgaver av standardsamlingen fra før.

Fra august tilbys også 2-dagerskurset NEK 400:2022 for alle som ønsker en gjennomgang av NEK 400:2022 i sin helhet. Kurset har som målsetting å gjøre deltakerne i stand til å bruke NEK 400:2022 i sitt daglige arbeid med installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Det grønne skiftet preger endringene

Det er ingen overraskelse at flere av endringene som lanseres nå kommer som følge av det grønne skiftet og en stadig økt elektrifisering. Fagsjef for lavspenning i NEK, Tommy Lundekvam nevner eksempelvis endringer i kravene til montasje og beskyttelse av kabler til solceller, nasjonale krav til lading av elektriske kjøretøy og en ny samlestandard for batterier i distribusjonsnett.

- Det kommer også en viktig endring knyttet til overspenningsvern montert i tilknytningsskap. Her skal det settes opp utstyr som gir signal til eier/bruker dersom overspenningsvernet ikke virker. Dette hører til under NEK 400-8-823, som også krever at installatøren sammen med eier/bruker skal vurdere å montere USB-uttak for lading av elektronisk utstyr på hensiktsmessige steder, forteller Lundekvam.

– I tillegg vet jeg at Ole Petter Sørensen hos Trainor i likhet med meg selv lenge har vært forkjemper for endringen som nå kommer i NEK 400-8-810 Hendelsesenergi, der beregning av hendelsesenergi, målt i kalorier per kvadratcentimeter, i tavlefelt og på tavler skal merkes med alle relevante hendelsesenergier, sier Lundekvam. Han nevner også en ny delstandard utarbeidet for å imøtekomme kravene Byggteknisk forskrift, TEK, stiller til elektriske installasjoner når det gjelder ladeklare byggverk, samt viktige supplerende tiltak mot brannutvikling, spesielt rettet mot områder museer, historiske bygninger, biblioteker og dokumentsentre, der det oppbevares uerstattelige verdier. Ekstra tiltak mot brannutvikling til områder beregnet til sovende personer er også oppdatert.

Gjelder til 2026

NEK 400:2022 har en såkalt stabilitetsdato på fire år, noe som betyr at det ikke vil komme en ny standard før i 2026. På den måten er det forutsigbart for alle aktører at endringene de nå får, vil være det som gjelder de neste 4 år. Dette er den 7. utgaven av NEK 400 siden den første kom i 1998.

- Redaksjonelle endringer kan forekomme, forklarer Tommy Lundekvam, men han understreker at det i perioden ikke vil være snakk om store endringer.

For NEK sin del, snus bunken ganske umiddelbart etter lansering.

– Da begynner vi arbeidet med å forberede til neste oppdatering om fire år, sier Tommy Lundekvam. Han er ikke i tvil om at det grønne skiftet blir førende også i neste oppdatering.

– Her snakker vi lading i alle mulige former. Flybransjen har ambisjon om nullutslipp, og også tungtransport skal over til lavutslipp eller nullutslipp. Lading av batteri er helt klart en viktig sak for det grønne skiftet, sier han. Han legger til at standardiseringer tar tid, men at arbeidet med å oppdatere og tilpasse standarden er kontinuerlig. – Det er et dynamisk dokument, men alle skal være klar over at standarden som gis ut nå, gjelder i fire år, sier Lundekvam.

E-læring på vei

Om kort tid lanserer Trainor også NEK 400:2022 – endringer. – Dette blir et e-læringskurs som tar for seg de viktigste endringene i 2022-serien, legger Trond til. Men før det, skal Trond og Trainor til Eliaden der de gleder seg til å overvære lanseringen av NEK 400:2022 og påfølgende diskusjoner om de viktige endringene.

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544
Trond Løfqvist

Trond Løfqvist

Key Account Manager Trainor Elsikkerhet AS +47 959 41 220

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge