Gå videre til innhold
Administrerende direktør i Trainor, Stian Martinsen (t.v.) og styreleder i Trainor Group, Peter Svarrer er fornøyd med å ha kjøpt sitt første selskap. Foto: Heidi S. Middleton
Administrerende direktør i Trainor, Stian Martinsen (t.v.) og styreleder i Trainor Group, Peter Svarrer er fornøyd med å ha kjøpt sitt første selskap. Foto: Heidi S. Middleton

Pressemelding -

Trainor kjøper Teknikutbildarna i Norden


Trainor Group AS kjøper fremtredende svensk sikkerhetskurstilbyder, Teknikutbildarna i Norden AB, og styrker posisjonen som Skandinavias ledende tilbyder av digital elsikkerhetsopplæring.


Vil løfte digital opplæring i Sverige

Trainor Group AS, med hovedkontor i Tønsberg, har gjennomført oppkjøp av svenske Teknikutbildarna i Norden AB. Oppkjøpet vil styrke Trainors posisjon som ledende aktør på elsikkerhetsopplæring i Skandinavia, og gi det svenske markedet et løft hva angår digital opplæring.

Styreleder Peter Svarrer i Trainor Group AS sier følgende om oppkjøpet:

-Trainor Group ønsker å styrke utviklingen av digital opplæring i det svenske markedet for elsikkerhet. Kombinasjonen av de to selskapene vil videre danne base for fremtidig geografisk ekspansjon i og utenfor Skandinavia.

Svarrer forklarer at det svenske markedet for sikkerhetsopplæring med sin størrelse og sine høye standarder er svært interessant for Trainors e-læringsprodukter.

-Den solide faglige kompetanse som Teknikutbildarna og Trainor Group har bygget opp gjennom mange år, vil bli brukt til å utvikle fremtidens opplæring, og sammen får selskapet en sterkere leveringsplattform til en bredere kundebase.

Ledende i Skandinavia

Trainor er med over 80 000 kursdeltakere i året og over 440.000 aktive brukere på selskapets online diskusjonsforum den klart ledende aktør i Norge innen opplæring i elsikkerhet. Selskapet har 53 ansatte og en bred portefølje av digitale kurs, webinar og klasseromskurs. Trainor er kjent for å bruke både 3D, filmatiske virkemidler, fortellerteknikk og spillteknologi i sine e-læringskurs. Selskapet omsatte for 75 millioner norske kroner i 2020.

Teknikutbildarna har med sine rundt 30 ansatte lang fartstid i det svenske kurs- og skolemarkedet, både med tradisjonell undervisning og e-læring. Med kontorer både i Sundsvall, Gävle og Stockholm er selskapet blant Sveriges største utdanningsselskap, og driver, i tillegg til kursvirksomhet, også egen skolevirksomhet innenfor elektrofaget. Selskapet omsatte for 42 millioner svenske kroner i 2020.

God match

Stian Martinsen, Administrerende direktør i Trainor, er svært fornøyd med oppkjøpet:

-Vi har fulgt med på Teknikutbildarna en god stund, og ser at både virksomhet, kultur og filosofi stemmer overens med Trainors. Med Teknikutbildarna på laget øker vi vår ekspertise og vårt nedslagsfelt, og sammen befester vi posisjonen som en viktig premissleverandør for kvalitet i sikkerhetsopplæring i Skandinavia. Teknikutbildarna har en faglig sterk stab og et solid skole- og kurstilbud, og er klare for også å ta det digitale kurstilbudet til et nytt nivå i Sverige, sier han.

Covid har vist at man som opplæringsleverandør må kunne omstille sine produkter og tjenester raskt og effektivt for å ivareta kritiske industrier. Begge selskap har så langt i år levert svært sterk vekst innen e-læring kombinert med god lønnsomhet.

-I ett og samme konsern vil Trainor og Teknikutbildarna kunne reagere enda raskere på kundenes behov for nye produkter og nye måter å levere opplæring på, sier Martinsen.

Ny ledelse i Sverige

Teknikutbildarna ble etablert av Lennart Bölin og Bernt Bergvall i 1999, og sammen har de bygget opp selskapet til en fremtredende posisjon i Sverige. I forbindelse med transaksjonen overlater Lennart og Bernt ledelsen av selskapet til Jens Albrektsson som de ansatte i 2020 som ledd i et planlagt «generasjonsskifte».

Bernt Bergvall, COO hos Teknikutbildarna er svært fornøyd med at selskapet blir en del av Trainor:

“Vi har over noe tid tenkt på å finne et nytt hjem for selskapet som ledd i at Lennart og jeg nærmer oss pensjonisttilværelse. Vi fant at Trainor ville kunne utgjøre et særdeles godt nytt eierskap både for vår skole og klasseromsvirksomhet, og med tanke på en styrking av vår digitale kursvirksomhet. Å være en del av Trainor Group vil være til det beste både for våre ansatte og for våre kunder”

Vekst og bærekraft

Trainor Group eies av EV Privat Equity og ansatte. Selskapet har som ambisjon å heve standarden på sikkerhetsopplæring, og målsettingen er å vokse betraktelig både i omsetning og geografisk nedslagsfelt de nærmeste årene. Oppkjøpet av Teknikutbildarna vil gi selskapet en samlet omsetning på rundt 120 millioner norske kroner, og en stab på i overkant 80 ansatte. I følge Martinsen har Trainor flere oppkjøp i sikte, både i Norden og Europa for øvrig.

-Våre vekstmål er ambisiøse, og det er viktig for oss at veksten skjer i samsvar med våre bærekraftsmål, forklarer styreleder Peter Svarrer. Elektrifisering og e-læring er to sentrale megatrender på veien mot et grønnere og tryggere samfunn. I likhet med eierselskap EV Private Equity er Trainor ambisiøse også når det gjelder ESG (Environmental Social Governance), og satsningen på digital opplæring er et viktig ledd i å redusere opplæringsbransjens miljømessige fotavtrykk.

-Oppkjøpet av Teknikutbildarna i Norden AB er i samsvar med og første steg i vår strategi om å bygge en internasjonalt ledende tilbyder av digital elsikkerhetsopplæring sier Direktør i EV Private Equity Tomas Hvamb. Trainor opplever sterk vekst organisk og vi ser et stort vekstpotensial for digitaliseringen av elsikkerhetsopplæring også utenfor Norge. Teknikutbildarna i Norden AB gir oss et sterkt fotfeste i Nordens største marked og har en komplimentær og voksende kundeportefølje.


Related links

Emner


Kursvirksomhet siden 80-tallet

Vi har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land, og var blant de første aktørene på markedet da vi lanserte vårt første e-læringskurs i 1996. Siden den gang har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Stian Martinsen

Stian Martinsen

Administrerende direktør (CEO) Trainor Group +47 932 41 515
Peter Svarrer

Peter Svarrer

CM Peter Svarrer is Chairman of the Board, Trainor Group. +45 51588732

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge