Gå videre til innhold
FSE-kurs basert på FSE-forskriften og den siste utgaven av EN 50110. Foto: Heidi S. Middleton
FSE-kurs basert på FSE-forskriften og den siste utgaven av EN 50110. Foto: Heidi S. Middleton

Pressemelding -

Trainor oppdaterer alle sine FSE-kurs

Fra 1. januar 2024 tilbyr Trainor oppdaterte e-lærings- og klasseromskurs basert på FSE-forskriften og den siste utgaven av EN 50110-1:2023. Endringene inkluderer nye begreper, flere kapitler og strengere krav for AUS.

Myndighetene oppdaterer med jevne mellomrom Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ut ifra endringer i teknologi, sikkerhetsstandarder eller lovgivningsmessige behov. I den siste utgaven av standarden, NEK EN 50110-1: 2023, innebærer endringene nye navn og begreper under kapittel 3: Definisjoner. Blant annet er «Installation manager IM» blitt til «Driftsleder/driftsansvarlig/faglig ansvarlig», «Operation controller OC» til «Leder for kobling» og Work controller WC – leder for sikkerhet / ansvarlig for arbeid LFS/AFA.

I den oppdaterte standarden er det også lagt til flere nye kapitler. Dette inkluderer punkt 3.7: Avstander, som blant dekker områdene risikoavstand, sikkerhetsavstand og minste arbeidsavstand. Punkt 3.8 om symboler, 4.11 om avstander og punkt 6.5: Arbeid utenfor sikkerhetsavstanden, er også nye.

Videre i den reviderte utgaven stilles det krav til at alle som utfører arbeid under spenning (AUS) gjennomfører et dokumentert opplæringsprogram: «Evnen til å kunne arbeide under spenning på en trygg måte, skal vedlikeholdes enten gjennom praksis eller gjennom oppdateringskurs.» I tillegg er det blitt et krav om at spenningsprøving med topolet testere må være godkjent i henhold til EN 61243-3, for å sjekke at anlegg eller utstyr er spenningsløst.

– Hos Trainor kan kursdeltakerne alltid være trygge på at FSE-opplæringen overholder de siste gjeldende normer og forskrifter. FSE-kursene våre vektlegger risikovurdering, planlegging og arbeidsmetoder for å forebygge elektriske farer. Målet er å skape en trygg og sikker arbeidsplass uten personskader, sier Rolf Kinck, Sales Manager Norway i Trainor Norway.

For mer informasjon, se trainor.no/fse-kurs

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Rolf Kinck

Rolf Kinck

Key Account Manager Kunderådgivning/salg +47 453 76 883
Christine Larsen

Christine Larsen

Kurs- og markedskoordinator Kursadministrasjon, markedsføring +47 954 ­52 ­470

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor

Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge