Gå videre til innhold
Hva må du vite om tennkildekontroll? Vi gir deg en kort innføring. Foto: Trainor
Hva må du vite om tennkildekontroll? Vi gir deg en kort innføring. Foto: Trainor

Nyhet -

En kort innføring i tennkildekontroll

I sikkerhetssammenheng snakker vi ofte om tennkildekontroll. Men hva betyr det egentlig? Her får du en kort innføring i begrepet.

 For å belyse hva tennkildekontroll er må vi første ta for oss de potensielle tennkildene. Normen EN 1127-1 (2019) lister opp ulike potensielle tennkilder som vi må ha kontroll på:

 • Varme overflater
 • Mekanisk skapte gnister, friksjon og slitasje
 • Elektrisk
 • Lekkasjestrømmer, lyn, induksjon
 • Statisk
 • Lyn
 • Radiobølger
 • Elektromagnetiske bølger
 • Ioniserende stråling
 • Ultralyd
 • Adiabatisk kompresjon og sjokkbølger
 • Eksoterm reaksjon, inkludert selvantennelse av støv


Tennkildekontroll er å forstå og velge konstruksjons- og sammenstillinger som gjør at tennkilden ikke vil kunne oppstå under de driftsforhold som utstyret skal benyttes for.

I følge FHOSEX skal følgende grunnleggende prinsipper legges til grunn (i prioritert rekkefølge):

a) forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer eller, dersom aktivitetens art ikke gjør dette mulig,
b) unngå antenning av eksplosive atmosfærer og,
c) ved eventuell antenning, begrense skadevirkningene av en eksplosjon.

For å hindre spredning av eksplosjoner og motvirke sekundæreksplosjoner skal det om nødvendig iverksettes ytterligere tiltak. Slike tiltak er gjerne en kombinasjon av: 

a) å redusere sannsynligheten for lekkasjer, for eksempel sørge for at anlegget er tett, og 
b) beskyttelsesmetoder som er egnet for sonen. 

Foto: Forebyggende tiltak er viktig for tennkildekontroll. Illustrasjonen er hentet fra e-læringskurs om Ex-merking av utstyr. Trainor.

Det er også viktig å se på andre forhold som kan påvirke utstyret. Det er viktig at alle valgte metoder som ligger til grunn for tennkildekontroll må være kjent for drift- og vedlikeholdspersonell for å sikre at etablerte barrierer ikke blir svekket.

Lær mer om tennkildekontroll

Vi håper at dette har gitt deg et lite bilde av som ligger til grunn for selve begrepet tennkildekontroll. Hvis du vil lære mer om tennkilder og tennkildekontroll, anbefaler vi følgende kurs:

Emner

Kategorier

Kontakter

Rolf Kinck

Rolf Kinck

Key Account Manager Kunderådgivning/salg +47 453 76 883

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge