Gå videre til innhold
På Trainors nyeste kurs skal man lære å tolke merkeskilt som dette riktig. Foto: Trainor
På Trainors nyeste kurs skal man lære å tolke merkeskilt som dette riktig. Foto: Trainor

Pressemelding -

Nytt kurs i Ex-merking av mekanisk utstyr

Fordi gnister kan oppstå under drift, kan mekanisk utstyr utgjøre en tennkilde. Gnister trenger ikke være farlig i seg selv, men i et eksplosjonsfarlig område kan det føre til enorme ulykker. Nettopp derfor er det strenge krav til alt mekanisk utstyr innenfor et såkalt Ex-område. Godkjent utstyr skal være merket, og alle som jobber i slike områder må kjenne til riktig merking. To nye kurs fra Trainor tar for seg nettopp Ex-merking av mekanisk utstyr.

Mye man ikke tenker på

Pumper, girkasser, støvsuger, jekketralle eller en kombinasjon av komponenter og utstyr som sammen utgjør en maskin, er bare noen eksempler på mekanisk utstyr. 

– I utgangspunktet kan all mekanikk skape gnister, og dermed utgjøre en tennkilde, forklarer Sverre Isaksen. Han er seniorinstruktør i Trainor, og ekspert på Ex. I følge Sverre er det mange som ikke er bevisst på farene ved mekanisk utstyr i Ex-områder, eller vet hvordan de skal tolke merkeskiltene riktig. 

– I Trainor er vi dedikert til sikkerhet. Vi er opptatt av å formidle kunnskap om elsikkerhet og eksplosjonsfare, slik at vi kan forebygge ulykker, sier han. Kursene ISO/IEC- og ATEX-merking av mekanisk utstyr, og ISO/IEC-merking av mekanisk utstyr, er nettopp et resultat av dette. 

– I våre møter med fagfolk, har vi møtt mye usikkerhet rundt både hva som er et Ex-område, og hva slags utstyr som er godkjent brukt i slike områder. Det er mange som ikke tenker på at ‘dagligdags’ utstyr kan utgjøre en fare i visse områder. Og merkeskiltene kan være forvirrende, forklarer Sverre.

Viktig merkeskilt

Alt mekanisk utstyr som er godkjent for bruk i Ex-områder skal være merket. Merkeskiltet gir oss informasjon om hvilke soner utstyret er laget for å være i, hvilke påkjenninger det tåler, hvordan utstyret kan være beskyttet mot å antenne en eksplosjonsfarlig atmosfære, og hvilke slags gass- eller støvområder det er tillatt å bruke i.

ISO (internasjonal standardiseringsordning) har i samarbeid med IEC (International Electrotechnical Committee) utviklet egne standarder for mekanisk utstyr i Ex-områder. De som produserer eksplosjonsbeskyttet utstyr etter disse standardene skal merke utstyret i tråd med disse standardene.

I Norge er det Fhosex (Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer) som beskriver krav til vern av sikkerhet, helse og materielle verdier i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Det er arbeidsgiver eller annen ansvarlig for virksomheten, som skal sørge for at bestemmelsene i forskriften følges.

Gode tilbakemeldinger

-Det er viktig at arbeidsgiver eller ansvarlig for virksomheten sørger for tilstrekkelig opplæring av personell som skal jobbe i et eksplosjonsfarlig område, sier Sverre Isaksen. Han har sett mange eksempler på ulykker som følge av for liten kunnskap om eksplosjonsvern, dårlig merking av Ex-utstyr og manglende evne til å tolke merkeskiltene. 

– Kurset vi lanserte tidligere i år, om Ex-merking av elektrisk utstyr, har fått svært god mottakelse, forteller han. Nå er altså tilsvarende kurs laget for mekanisk utstyr.

«It’s a very useful course. Clear explanation and good animation. Now I know how to read the marking plate according to ATEX and IECEX. Highly recommend it.»
Kursanmeldelse ATEX og IECEX-merking av elektrisk utstyr.

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør og produktansvarlig Ex Ex-kurs, Ex-forum +47 984 ­30 ­869

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge