Gå videre til innhold
Et splitter nytt kurs venter deg som tar årets FSE-kurs via trainor.no. Illustrasjon: Bilde fra kurset FSE Installasjon, Trainor.
Et splitter nytt kurs venter deg som tar årets FSE-kurs via trainor.no. Illustrasjon: Bilde fra kurset FSE Installasjon, Trainor.

Pressemelding -

Nytt kurs i FSE installasjon - mer interaktivt og engasjerende enn noensinne

- Alt var bra! - Veldig bra kurs, enkelt og lærerikt! - Bra at det ikke er det samme kurset hvert år!
Tilbakemeldingene fra årets første kursdeltakere strømmer inn etter lansering av nytt FSE Installasjon e-læringskurs på trainor.no. - Vi har bygd opp kurset helt på nytt, gjort det mer interaktivt og lagt inn flere hendelser og oppgaver, forteller fagansvarlig for FSE, Steinar Nilsen.

Interaktivt og relevant

Fremdeles befinner vi oss i Trainors skapte 3D-virkelighet, ElectriCity, med fagstoff nøye utvalgt og i henhold til myndighetenes krav til opplæring i FSE.

- Det er viktig å holde kursene oppdatert og relevant, sier Steinar - altfor mange skummer seg gjennom et kurs de allerede har gjennomgått flere år på rad, uten egentlig å reflektere over innholdet. God FSE-opplæring handler om å endre holdninger og bevisstgjøre om elsikkerhet, og det er vår oppgave å sørge for at det faglige innholdet hele tiden er oppdatert. 

Den største nyheten i årets FSE installasjon er selve oppbyggingen. Kurset er satt opp på en helt ny måte, der hvert kapittel starter med en hendelse som vi bygger videre på. Hvert kapittel tar for seg et tema, som roller og planlegging, barrierer, arbeidsmetoder, faremomenter osv, og kursdeltakeren må løse oppgaver underveis. 

Helt nytt er også et eget kapittel med videoer som bygger på reelle hendelser og situasjoner, der deltakeren aktivt må løse problemer før hen presenteres for nye hendelser og flere oppgaver.

Lytter til de som har skoen på

Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne har alltid vært viktig for Trainor. 

- Når vi utvikler kurs må vi være tett på kundene, tett på myndigheter og regelverk og tett på kursdeltakerne, sier Steinar.

-Både når vi er ute og snakker med kunder, deltar i normkomiteer og fora og  leser kursdeltakernes evalueringer, deltar vi med nysgjerrig tilnærming. Da kommer vi hjem med verdifulle innspill, både i form av positive tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk, nye utfordringer og ideer til forbedring.

534 innrapporterte elulykker

I 2021 ble det rapportert inn 534 elulykker med personskader her i landet, av dem er 167 rapportert inn fra installasjonsvirksomheter (elektro) (Kilde: Elsikkerhet 93, DSB). De fleste ulykkene skyldes brudd på forskrifter, uaktsomhet/uhell eller uvitenhet. - Enhver personskade er én for mye, og vi vet at kunnskap og gode holdninger til sikkerhet er avgjørende for å forebygge ulykker. FSE-opplæring redder liv, og bransjen fortjener opplæring av høy kvalitet, avslutter han.

Det nye kurset finner du her.

Related links

Emner

Kategorier


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Produktansvarlig / Seniorinstruktør Elektro og automasjon +47 918 ­87 ­312
Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge