Gå videre til innhold
E-læring og annen nettbasert opplæring blir viktig for å ivareta kompetansebehovet i petroleumsnæringen under koronasituasjonen. Foto/illustrasjon: fra E-læringsuniverset Electri City, av Trainor Elsikkerhet AS
E-læring og annen nettbasert opplæring blir viktig for å ivareta kompetansebehovet i petroleumsnæringen under koronasituasjonen. Foto/illustrasjon: fra E-læringsuniverset Electri City, av Trainor Elsikkerhet AS

Pressemelding -

Petroleumstilsynet: - Nettbasert opplæring som kompenserende tiltak

I e-post til alle ansvarshavende for elektriske anlegg i Nordsjøen, kommer Petroleumstilsynet (Ptil) med oppklaringer om hvordan bransjen skal forholde seg til manglende muligheter til lovpålagt opplæring nå i "koronatiden". Avviksbehandling og nettbaserte kurs, er tilsynets oppskrift.

Petroleumstilsynet svarer på spørsmålet mange nå stiller seg i en tid der vi skal ha minst mulig nærkontakt med hverandre: Hvordan skal vi ivareta kravene til lovpålagt opplæring, for eksempel i praktisk førstehjelp?

«Praktisk opplæring (eks. knyttet til førstehjelp) inngår som en del av årlig elsikkerhetsopplæring, jf. aktivitetsforskriften § 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg med veiledning. Som følge av COVID 19 viruset ser vi at klasseromskurs og den praktiske delen av opplæringen ikke er hensiktsmessig for å hindre spredning.

Manglende utførelse innebærer at det må gjennomføres avviksbehandling, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.

Kompenserende tiltak som følge av intern avviksbehandling, jf. nevnte SF § 22, må besørge at sikkerheten fortsatt kan ivaretas på en forsvarlig måte ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kompenserende tiltak kan blant annet innbefatte utførelse av nettbasert opplæring.

Praktisk opplæring som nå utsettes må tilstrebes gjennomført snarlig etter normalisering av den nåværende situasjonen.»

E-læring og webinarløsninger

Bransjen har i flere år benyttet seg av nettbasert opplæring, eksempelvis FSE som e-læringskurs, med teoretisk førstehjelp inkludert. - Forskjellen blir nå at den praktiske delen, med HLR, kan utsettes til koronakrisen er over og tiltakene opphevet, forklarer Ole Petter Sørensen, seniorinstruktør i Trainor. Han er glad for at Petroleumstilsynet presiserer dette, og mener det er et viktig tiltak for sikkerheten: - Å utsette sikkerhetsopplæringen er ikke et godt alternativ. Vi må holde hjulene i gang, samtidig som vi må ivareta sikkerheten på en skikkelig måte. Da er det viktig å ta de kursene man kan ta, enten som e-læring eller webinar, og så kan man heller ta de praktiske øvelsene så fort mulighetene åpner seg for det igjen, sier Sørensen. 

Her kan du lese mer om Petroleumstilsynets sikkerhetsvurderinger i koronasituasjonen.

Related links

Emner

Kategorier


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge