Gå videre til innhold
Praktisk prøve i lab kan utsettes, men teoretisk eksamen kan gjennomføres via PC. Foto: Trainor
Praktisk prøve i lab kan utsettes, men teoretisk eksamen kan gjennomføres via PC. Foto: Trainor

Pressemelding -

Tilbyr online sertifiseringseksamener

-Når kunder etterspør digitale opplæringsløsninger, gjør vi det vi kan for å få det til, sier Geir Larsen i Trainor Elsikkerhet AS. Dermed er det nå mulig å gjennomføre flere moduler av IECEx personellsertifisering uten fysisk oppmøte i eksamenslokale.

Testet ved utenlandskontor

Larsen forteller at Trainors avdeling i Vung Tau, Vietnam, over tid har benyttet online eksamen for IECEx personellsertifisering. I Vietnam har deltakerne sittet i felles eksamenslokale, mens selve sertifiseringseksamenen har foregått på PC. Som følge av koronasituasjonen, har Trainor Elsikkerhet nå videreutviklet det digitale opplegget slik at all teori og selve eksamen løses via nett. – Vi kan løse flere moduler på denne måten, forklarer Larsen. Selv om eksamen er på engelsk språk, vil Trainor legge til rette for at besvarelsene kan være på norsk. – Vi bruker ikke tid nå på å oversette selve eksamen til norsk, sier Larsen, - det viktigste er at de som har behov for personellsertifisering kan komme i gang med det.

Søker på vanlig måte

Selve sertifiseringen er i henhold til IECEx CoPC retningslinjer, og blir utført av Trainor Certification, som er godkjent sertifiseringsorgan for IECEx personellsertifisering. Deltakere søker på vanlig måte, med å sende utfylt søknadsskjema til https://www.trainor-certification.com/apply. Vurdering av kvalifikasjoner og erfaringer foretas av Trainor Certification, og kandidater som oppfyller sertifiseringskriteriene og består eksamen, vil bli tildelt et IECEx-sertifikat for personellkompetanse.

Internasjonalt sertifikat

IECEx CoPC er et internasjonalt system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Sertifikatet sikrer de krav myndighetene setter til dokumentert kompetanse for personell som jobber i Ex-områder. Internasjonale standarder er viktigere enn noensinne i en tid med stadig mer samarbeid og flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene. – Kompetansedokumentasjon er et økende krav i bransjen, forteller Einar Thorén, Director certification & international business development i Trainor, som understreker at en felles, internasjonal standard på personellkompetanse er et viktig ledd i å forebygge farlige hendelser i eksplosjonsfarlige områder.

Forberedende webinar

Mens modul Ex001 i sin helhet kan gjennomføres digitalt, blir opplegget noe annerledes for de modulene som også innebærer praktisk prøve. - I de øvrige modulene kan kandidatene ta teorieksamen digitalt, og så avlegge den praktiske prøven så snart koronasituasjonen gjør dette mulig, forklarer Thorén. Trainor vil sette opp relevante Han forteller at Trainor vil sette opp relevante webinar som forberedelse til de ulike modulene, og oppfordrer også bedrifter til å ta kontakt for bedriftsintern opplæring og sertifisering.

Related links

Emner

Kategorier


Trainor er et internasjonalt kompetanseselskap som leverer opplæringstjenester, teknisk rådgivning og utleie av personell til offshore, maritim og landbasert industri verden over.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge