Gå videre til innhold
Alle eksplosjonsfarlige områder skal være synlig merket med skilt. Foto/illustrasjon: Trainor.
Alle eksplosjonsfarlige områder skal være synlig merket med skilt. Foto/illustrasjon: Trainor.

Nyhet -

Hva er et Ex-område?

Myndighetene stiller krav til at alle som skal jobbe i et eksplosjonsfarlig område må ha dokumentert opplæring. Men hva er egentlig et eksplosjonsfarlig område, og hva må du vite for å jobbe trygt der?

For noen av oss er det innlysende at vi jobber i eksplosjonsfarlige områder, såkalte Ex-områder. Du jobber kanskje som elektriker på oljeplattform eller raffineri, kjører tankbil, eller jobber med eksplosive kjemikalier i en fabrikk. Men hva med de av oss som utfører arbeid som i utgangspunktet ikke regnes for risikoarbeid, men i miljøer med eksplosive farer?

Et Ex-område defineres som et sted der det kan være konsentrasjoner av brennbar gass, damp, tåke eller støv blandet med luft. Eksempler kan være en oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri, tankskip, silo, bensinstasjon eller nær et sted det lagres eksplosjonsfarlig gass. Det er altså flere enn de som jobber med eksplosjonsfarlig materiale som jobber i eksplosjonsfarlige områder.

Risiko

Oksygen, brennbart materiale og en tennkilde er alt som skal til for å utløse en eksplosjon eller brann. I et Ex-område kan én enkelt gnist være utløsende. Andre risikomomenter kan være lekkasje, lagring av brannfarlig gass, brennbart støv eller statisk elektrisitet. Visste du at bare det at et menneske går inn i et slikt område, regnes som en mulig tennkilde i seg selv? Det er fordi de gjør aktiviteter som kan utløse gnister, for eksempel ved å slå med en hammer eller bruke elektrisk utstyr. Faktisk kan klærne dine være en tennkilde fordi de kan bygge opp statisk elektrisitet.

I et eksplosjonsfarlig område kan selv dagligdagse gjenstander som en mobiltelefon medføre risiko. Derfor er det strenge regler til hva du kan ta med deg og hvilket utstyr du kan bruke når du arbeider i området. Alt godkjent Ex-utstyr som skal tas med inn i et eksplosjonsfarlig område skal være tydelig merket. Ex-merket utstyr er designet med sikkerhetstiltak slik at det ikke skal være en tennkilde. Det er viktig at du som skal arbeide i et Ex-område kjenner godt til denne merkingen. 

Krav om opplæring

For deg som skal utføre arbeid i et område som klassifiseres som eksplosjonsfarlig krever lovverket at du har opplæring i farer som kan oppstå i slike områder, og hvordan du utfører ditt arbeid på en sikker måte. For petroleumsbransjen er dette beskrevet i petroleumsloven. For alle andre anlegg, er opplæringskravet nedfelt i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Det er krav til at alle som jobber i et Ex-område skal ha egnet og tilstrekkelig opplæring i eksplosjonsvern, uansett hva arbeidet består i. 

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør og produktansvarlig Ex Ex-kurs, Ex-forum +47 984 ­30 ­869

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge