Gå videre til innhold
2 nye sikkerhetskurs skreddersydd petroleumsindustrien er skapt i Trainors kursunivers Electri City. Foto/Ill: Electri City by Trainor
2 nye sikkerhetskurs skreddersydd petroleumsindustrien er skapt i Trainors kursunivers Electri City. Foto/Ill: Electri City by Trainor

Pressemelding -

2 nye Ex-kurs for petroleumsindustrien

- Kursene er laget i tett samarbeid med referansepersoner fra petroleumsindustrien og er aktuelle både for offshoreinstallasjoner og landandlegg, sier Trond Løfqvist i Trainor. Opplæringsselskapet lanserer nå 2 nye e-læringskurs spesielt tilpasset petroleumsindustrien.


Til grunn for kursene ligger NFEAs Ex:Komp:2021 – retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser.

– Sammen med referansepersoner fra industrien selv, har vi gått nøye gjennom opplæringskravene og også tilpasset kursene til den øvrige opplæring de ansatte gjennomgår, slik at vi er sikre på at sikkerhetsopplæringen er komplett, sier Trond. Han forteller at flere store operatører nå står klare til å komme i gang med kursene.

Bevisstgjøringskurs for utførende og administrativt personell

Kurset Ex-sikkerhet og bevisstgjøring – petroleumsindustrien er beregnet på utførende personell som ikke er elektrofaglig personell, og administrativt personell (ikke-utførende).

Med administrativt, ikke-utførende personell menes eksempelvis personell som arbeider med salg av eksplosjonssikkert utstyr og innkjøpere. Ledere på plattform, vedlikeholdsledere og andre som kan sette i verk tiltak som kan påvirke sikkerheten i Ex anlegg.

– Eksempel på utførende ikke-elektrisk personell kan være utførende personell innen mekaniske fag, isolering, stillas, overflatefag, prosessoperatør eller annet driftspersonell som har arbeid som kan påvirke sikkerheten for elektriske anlegg i forbindelse med f.eks høytrykksspyling, sandblåsing, maling eller lignende, sier Trond. Kurset er også for personell som arbeider med ikke-elektrisk utstyr som inneholder mulige tennkilder.

– Her har vi lagt inn en del om digitale enheter eller portabelt utstyr i eksplosjonsfarlige områder, noe som var etterspurt fra industrien selv, forklarer Trond.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om grunnleggende brann- og eksplosjonsteori, potensielle tennkilder, hvilke regelverk som gjelder og hvordan en skal forstå merkeskilt på utstyr.

Kurset er basert på ATEX-direktiv, Petroleumsloven, NEK 420, EN IEC 60079-14 og IEC 60079 - 17 4.4.3 Flyttbart elektrisk utstyr (håndholdte , bærbare og transportable)

Kurs for mekanikere

I tillegg til bevisstgjøringskurset, vil mekanikere og annet personell som skal utføre arbeid i eksplosjonsfarlige områder også trenge kurset Ex for mekaniske fag – petroleumsindustrien.

Kurset er beregnet for personell i Europa, som arbeider med petroleumsanlegg på land eller offshore, og er basert på EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37, EN 1127-1, EN IEC 60079-14, EN IEC 60079-17, ATEX-direktiv.

For at deltakeren skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å arbeide selvstendig med mekaniske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, må vedkommende kunne dokumentere praktisk opplæring i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Den praktiske opplæringen kan for eksempel gjennomføres i egen virksomhet.

Kursene er tilgjengelige på trainor.no både på norsk og engelsk.

Related links

Emner


Dedikert til sikkerhet.

Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30 år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele tiden dedikert til sikkerhet.

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544
Trond Løfqvist

Trond Løfqvist

Key Account Manager Trainor Elsikkerhet AS +47 959 41 220

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge